Betonske konstrukcije

Betonske konstrukcije


U segmentu betonskih i armirano betonskih montažnih konstrukcija važnu ulogu imaju Odjel za projektiranje, proizvodnja i montaža AB konstrukcija, vlastita betonara te proizvodnja i prodaja svježeg betona i frakcija.

Tvrtka raspolaže vlastitom proizvodnjom, prodajom i dostavom svježeg betona s certificirane betonare. Provodi se kontinuirana kontrola kvalitete separiranog pijeska i šljunka, proizvodnja i prodaja frakcija te osigurava praćenje proizvoda atestnom dokumentacijom. Vlastita betonara i pogoni a.b …

Više

Fizička proizvodnja AB montažnih konstrukcija ostvaruje se u izvedbi/izgradnji hala različitih namjena, prednapregnutih i klasično armirano betonskih elemenata, izvedbi krovnih raspona do 30 m ili međukatnih konstrukcija. Tvrtka izvodi fasade u glatkom betonu ili pranom kuliru uz korištenje …

Više

U odjelu djeluju kvalificirani stručni timovi na izradi idejnih projekata, glavnih projekata konstrukcija i izradi izvedbenih projekata.

Više